Projekt Unii Europejskiej

  IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o. z siedzibą ul. 1-go Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, 

  informuje, iż zawarł umowę nr. POPW.01.04.00-18-0033/20 na realizację projektu pn.

  “ Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IZOMET poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
  Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   

  Opis projektu:

  Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy IZOMET Stalowa Wola sp. z o.o. rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej.

  Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy IZOMET w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowych produktów, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi marketingowych, co umożliwi firmie IZOMET wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

   

  Planowane efekty:

  1) przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, co zwiększy konkurencyjność oferty IZOMETu, pozycję firmy i marki IZOMET na rynku oraz potencjał rozwojowy firmy w kolejnych latach;

  2) osiągnięcie wysokiej konkurencyjności zaoferowanych produktów dzięki unikalnemu wzornictwu i dostosowaniu funkcji użytkowych do oczekiwań użytkowników oraz trendów rynkowych;

  3) uzyskanie dodatkowych zysków dzięki dodatkowemu wolumenowi sprzedaży nowych produktów w latach 2022-26 na poziomie 23,9 mln PLN;

  4) poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki IZOMET jako producenta drzwi metalowych i ościeżnic;

  5) wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy oraz budowy marki IZOMET.

   

  Wartość projektu: 5 022 705,00 PLN

  Wkład funduszy europejskich: 2 829 250,00 PLN

   

  Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

  IZOMET STALOWA WOLA SP.Z O.O. z siedzibą w Stalowej Woli  przy ul.1-go Sierpnia 40

  informuje, że  zawarła umowę nr POPW 01.04.00-18-0050/18-00 na realizację projektu pn.

  „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. poprzez wzornictwo”

  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

   

  Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy IZOMET poprzez wzrost kompetencji kadr firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz zaplanowanie ścieżki dalszego rozwoju firmy w oparciu o wzornictwo.

  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  1. Audyt wzorniczy firmy IZOMET w zakresie bieżącej działalności firmy oraz planowanej dywersyfikacji produktowej,

  2. Opracowanie strategii wzorniczej wraz z rekomendacjami działań wzorniczych wobec nowych produktów oraz głównych obszarów działalności firmy.

  Planowane efekty:

  - nabycie kompetencji kadry w obszarze zarz. wzornictwem,

  - ocena i rekomendacje dot. planowanej dywersyfikacji produktowej, technologicznej i marketingu firmy, rekomendacje kierunków rozwoju obecnej oferty oraz działalności firmy w audytowanych obszarach,

  - zaplanowanie działań projektowych i wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem wzornictwa.

  3. Wartość projektu: 66 420.00 zł

  4. Wkład Funduszy Europejskich : 45 900.00 zł

  0.533s